Conference Institutor - SysIQ
Find Us:
 

Speakers

Filter Speakers By:

Topic:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viacheslav Sapigura
Viacheslav Sapigura
Senior Web Developer
Viktoriya Ivanova
Viktoriya Ivanova
Frontend Developer
Vita Prosolovska
Vita Prosolovska
QA Engineer
Vitaliy Isajskyy
Vitaliy Isajskyy
Web Developer Senior
Vitaliy Senich
Vitaliy Senich
QA Engineer
Vitaliy Stepanenko
Vitaliy Stepanenko
Software engineer
Vitaly Korotun
Vitaly Korotun
Leading Architect
Vladimir Shlyakhov
Vladimir Shlyakhov
Java Developer
Vova Yatsyna
Vova Yatsyna
Web developer
Yaroslav Yarosh
Yaroslav Yarosh
Senior Frontend Development Trainer