Conference Institutor - SysIQ
Find Us:
 

Speakers

Filter Speakers By:

Topic:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita Prosolovska
Vita Prosolovska
QA Engineer
Vitaliy Isajskyy
Vitaliy Isajskyy
Web Developer
Vitaliy Senich
Vitaliy Senich
QA Engineer
Vitaliy Stepanenko
Vitaliy Stepanenko
Software engineer
Vitaly Korotun
Vitaly Korotun
Leading Architect
Vladimir Shlyakhov
Vladimir Shlyakhov
Java Developer
Vova Yatsyna
Vova Yatsyna
Web developer
Yaroslav Yarosh
Yaroslav Yarosh
Senior Frontend Development Trainer
Yuriy Logoyda
Yuriy Logoyda
QA Engineer Lead
Yuriy Mokrozub
Yuriy Mokrozub
Frontend Developer